Tomasz Kazubski

adwokat

Zajmuję się prowadzeniem sporów sądowych reprezentując przedsiębiorców. Działam głównie na terenie Śląska, ale chętnie przyjmuję ciekawe sprawy z terenu całej Polski.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Egzekucja – zmiany wchodzące po 14 dniach – nowelizacja kpc z 2019 r. (3)

Tomasz Kazubski14 października 2019Komentarze (0)

egzekucjaEgzekucja również została zmieniona. Duża nowelizacja kpc z 2019 roku nie ominęła również tej części postępowania cywilnego. Zmiany weszły w życie 21 sierpnia 2019 roku, czyli w środku sezonu urlopowego. Mamy październik, zdecydowana część Polaków wróciła do szarej rzeczywistości.

Rozpocząłem pisanie tego posta, kiedy byłem jeszcze na urlopie. Siedziałem sobie w środku lasu sosnowego, miałem 3 dni zupełnego nic nie róbstwa. Udało mi się skończyć książkę „Generał i kotka” (nie polecam). Jak to ja postanowiłem coś napisać, bo nie lubię zbyt długo nic nie robić. Omawiając zmiany, które wchodzą po 14 dniach czas przejść do postępowania egzekucyjnego.

Odmowa nadania klauzuli wykonalności

Do tej pory nie było w Kodeksie zapisów mówiących wprost o możliwości odmowy nadania klauzuli wykonalności. Sąd sprawdzał, czy dany tytuł egzekucyjny (wyroki i inne) nadają się do egzekucji i wydawał wtedy klauzulę wykonalności. Z automatu sprawdzał jedynie, czy nie wydaje ponownie tej samej klauzuli. Ponadto w niektórych przypadkach sąd oczekiwał, czy zdarzenie przyszłe niepewne ziściło się. Od tego mógł uzależnić wydanie klauzuli wykonalności (art. 786 kpc).

Po zmianach sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności w 2 przypadkach:

 • jeżeli wniosek jest sprzeczny z prawem lub dąży do obejścia prawa, decyduje o tym w oparciu o okoliczności sprawy,
 • jeżeli roszczenie objęte tytułem egzekucyjnym uległo przedawnieniu.

Wierzyciel ma prawo przedstawić dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania terminu przedawnienia. Oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności uprawnia wierzyciela do wystąpienia do sądu z powództwem o ustalenie, że wierzytelność (dług) nie uległ przedawnieniu. Chyba, że wierzycielowi przysługuje dalej idące prawo. (dodany art. 782(1) kpc)

Egzekucja a przedawnienie roszczenia

Organ egzekucyjny, w tym komornik będzie badał z urzędu, czy dochodzone roszczenie nie uległo przedawnieniu. W chwili obecnej termin przedawnienia dla roszczeń potwierdzonych przez sąd wynosi co do zasady 6 lat. Jednak może być krótszy, jeżeli poprzedni termin 10 letni upłynie wcześniej, a tytuł egzekucyjny jest wcześniejszy niż 9 lipca 2018 roku.

Sam wierzyciel składając wniosek o wszczęcie egzekucji powinien sprawdzić, czy tytuł egzekucyjny (wyrok, ugoda sądowa i inne) są starsze niż 6 lat (lub 10 lat według starych przepisów). Jeżeli tak, to powinien do wniosku dołączyć dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania terminu przedawnienia. (dodany art. 797 § 1(1) kpc)

Skutki niedołączenia dokumentu są dla wnioskodawcy spore. Organ egzekucyjny (w tym komornik) odmówi wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Oczywiście taki wniosek można ponowić. Szkoda tylko czasu. Jednak biorąc pod uwagę wiele innych konsekwencji naszych błędów, akurat tym nie trzeba się aż tak przejmować. Gorzej jeżeli w tym czasie dłużnik zdąży uciec z majątkiem albo wyciągnie pieniądze z kont bankowych. Na postanowienie o odmowie wszczęcia egzekucji, również wydane przez sąd, przysługuje zażalenie. (dodany art. 804 § 2 kpc)

Egzekucja po cesji

Ustawodawca doprecyzował, jak należy postępować, w przypadku cesji wierzytelności. Sąd w tej chwili będzie nadawał klauzulę wykonalności tylko raz. Jeżeli cesji dokonano przed nadaniem klauzuli wykonalności to sąd nada ją na nowy podmiot. Jeżeli jednak raz już wydał tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny np. wyrok z klauzulą wykonalności) to nie będzie wydawał kolejnych ani nic zmieniał w dotychczasowym. Jest oczywiście od tego wyjątek, kiedy nowy wierzyciel przedstawi sądowi, że organ egzekucyjny (np. komornik) nie dopuścił go do udziału w postępowaniu egzekucyjnym. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy organ ten odmówił wszczęcia egzekucji na podstawie pierwotnej klauzuli wykonalności i dołączonej do niej cesji. (dodany art. 788 § 3 kpc)

Jeżeli po nadaniu klauzuli wykonalności wierzyciel przekazał umową cesji dług na nowy podmiot to ten drugi będzie mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne. Przy wszczęciu egzekucji nowy wierzyciel musi wykazać swoje prawo dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. W przypadku nie przedstawienia umowy cesji organ egzekucyjny odmówi wszczęcia postępowania egzekucyjnego. (dodany art. 804 (2) kpc)

Konsekwencją tych zmian jest możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego jeżeli dotychczasowe postępowanie toczy się pomimo przedawnienia roszczenia. Przedawnienie to musiało jednak nastąpić przed wszczęciem postępowania. Dłużnik musi złożyć stosowny wniosek o umorzenie, a organ egzekucyjny (np. komornik) pewnie wezwie wierzyciela do przedłożenia dokumentów, które uprawniają do stwierdzenia, że nie doszło do przedawnienia. (dodany art. 825 § 1(1) kpc)

Zarzut potrącenia

Pojawiła się w chwili obecnej nowa możliwość zakończenia postępowania egzekucyjnego. Dłużnik może wykorzystać zarzut potrącenia. W postępowaniu opozycyjnym można wnosić o to, aby sąd uchylił tytuł wykonawczy przeciwko nam. Jest to szczególnie korzystne, jeżeli nasz wierzyciel jest w trudnej sytuacji finansowej.

Przykładowo, jeżeli jesteś winny 10.000 złotych, a wiesz, że Twój wierzyciel ma kłopoty finansowe to wystarczy poszukać komu jest winny pieniądze. Być może uda się ten dług kupić za o wiele niższe pieniądze, a następnie dokonać potrącenia. Taka jest teoria, ale pewnie w praktyce jest to o wiele trudniejsze.

 

Egzekucja również została poprawiona. Sąd powinien mieć mniej pracy. Zwykle jednak jeżeli ktoś ma mniej pracy, to ktoś inny będzie miał jej więcej. W tym przypadku przede wszystkim wierzyciel.

************

Cykl postów o zmianach wchodzących po 14 dniach rozpoczyna się tym postem.

Jeżeli masz pytania to zapraszam do kontaktu.

Adwokat Tomasz Kazubski

lokalizacja: adwokat Wodzisław Śląskiadwokat Rybnik

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Adwokat Tomasz Kazubski Kancelaria Prawa Karnego Rybnik / Wodzisław Śląski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Adwokat Tomasz Kazubski Kancelaria Prawa Karnego Rybnik / Wodzisław Śląski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: