Tomasz Kuzabski

adwokat

Zajmuję się prowadzeniem sporów sądowych reprezentując przedsiębiorców. Działam głównie na terenie Śląska, ale chętnie przyjmuję ciekawe sprawy z terenu całej Polski.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Opłata za mediację i inne zmiany wchodzące po 14 dniach – nowelizacja kpc z 2019 r. (2)

Tomasz Kazubski15 sierpnia 2019Komentarze (0)

opłata za mediacjęOpłata za mediację do zmiany – tak postanowił ustawodawca. Jak patrzy się na to co dzieje się w sklepach to wydaje się, że Polacy lubią dostać coś od razu, a płacić dopiero za jakiś czas. Tak działa system ratalny. Bywają też takie propozycje, że kupuje się jakiś sprzęt np. na święta lub na wakacje, a pierwszą ratę zapłacimy dopiero za 3 lub 6 miesięcy. Dlatego zastanawiam się, co stanie się z mediacjami sądowymi w Polsce. Ustawodawca postanowił całkowicie zmienić filozofię działania.

Rozmawiałem kilka dni temu o zmianach z mediatorką sądową. Jest naprawdę skuteczna. Nic o zmianach nie wiedziała, a nowa opłata za mediację wchodzi na dniach. Jednak najbardziej interesowało ją to, czy przy okazji zmieniły się stawki. Z tym jest zawsze najgorzej. Po naszej rozmowie wyjechała na urlop, wróci za 2 tygodnie do zupełnie nowej rzeczywistości…. jak i tysiące mediatorów w całej Polsce. Zmiany są zbyt szybkie i wprowadzone w niefortunnym okresie.

Opłata za mediację u mediatora

Do tej pory było tak, że sąd lub referendarz sądowy ustalał opłatę za mediację i przyznawał wynagrodzenie mediatorom. Działo się to w przypadku, kiedy to sąd skierował strony do mediacji. Wyjątkiem była sytuacja, kiedy mediator wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Jednak ja nie spotkałem się z takim przypadkiem.

Po zmianach wchodzących w życie po 14 dniach od 6 sierpnia 2019 roku opłatę za mediację i zwrot wydatków będzie pobierał mediator. Wyjątkiem będą sytuacje, kiedy co najmniej jedna ze stron będzie zwolniona z kosztów ponoszonych w związku z mediacją. Wtedy koszty będzie nadal naliczał sąd i je wypłacał. Jaki to będzie miało wpływ na instytucję mediacji – zobaczymy. (dodany art. 183(5) § 2 kpc, zmieniony art. 93 ust. 1 i dodany art. 93 a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Opłata za mediację i skutki zmian

Obawiam się jednak, że będzie dużo zamieszania. Z mojej praktyki wynika, że wielu klientów było chętnych na mediację, aby było szybciej i mniej stresująco. Z nadzieją wierzyli w to, że uda się uniknąć stresującego postępowania dowodowego. Jednak prawie nikt nie pytał o opłatę za mediację. W tej chwili mediator powinien uprzedzić o kosztach przed rozpoczęciem mediacji. Może podpisać umowę ze stronami lub skasować za nią z góry. Może się zdarzyć tak, że strony będą wycofywały się z tego powodu z mediacji. Mogą też pojawić się rokowania na zasadzie: zgodzę się na mediację pod warunkiem, że druga strona zapłaci całość kosztów. Ponadto strona uprzedzona o opłacie za mediację wynikającą z rozporządzenia zobaczy, że wynagrodzenie uzależnione jest od liczby spotkań. Mogą pojawić się tarcia, naciski i niepotrzebne emocje, żeby ugodę zakończyć już na pierwszym spotkaniu lub zerwać ją.

Najwięcej jednak zamieszania będzie na początku. Mediatorzy nie są przygotowani do zmian. Nie mają umów, nie wiedzą, czy muszą zakładać działalność gospodarczą. Obawiam się, że tak, bo ponoszą ryzyko gospodarcze jak każdy przedsiębiorca. Jak to przy takim tempie wprowadzanych zmian może się okazać, że część mediatorów nadal będzie wysyłało wnioski do sądu o wypłatę wynagrodzenia. Po jakimś czasie przyjdzie informacja z sądu, że mediator miał sam od stron pobrać opłatę od mediacji. Zamieszania dużo, stronom, które zawarły ugodę, być może będzie obojętne, gdzie zapłacą. Część klientów, dla których mediacja była nieskuteczna mogą odmówić płacenia opłaty od mediacji. Zdecydowana większość sędziów również w sierpniu jest na urlopach.

Umorzenie po samodzielnej ugodzie

Do tej pory było tak, że literalnie czytając przepis sąd umarzał postępowanie, gdy zawarto ugodę przed mediatorem. Nie znajduję innej podstawy prawnej do zakończenia postępowania w przypadku zawarcia ugody bez mediatora. Zatem sądy i tak i tak korzystały z tej podstawy prawnej na zasadzie analogii.

Pewnie dla doprecyzowania prawa dodano nowy przypadek. W tej chwili sąd umorzy postępowanie nie tylko w wyniku zawarcia ugody przed mediatorem, ale również w przypadku zawarcia ugody przed sądem lub wypracowanej samodzielnie poza rozprawą. Być może jest to też konsekwencja jeszcze większego nacisku na zawarcie ugody. Teraz sąd będzie zobowiązany do poszukiwania polubownego rozwiązywania sporów. Ponadto powinien wspierać strony w formułowaniu propozycji ugodowych. Jednocześnie powinien wskazywać sposoby i skutki rozwiązania sporu. W takim wypadku na posiedzeniu wstępnym po wyjaśnieniu kwestii spornych być może dojdzie do większej liczby zawieranych ugód. (zmieniony art. 355 kpc)

Odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem

Obecnie sąd odrzucał skargę z 3 powodów:

  • nieopłaconą,
  • wniesioną przez osobę niebędącą profesjonalistą (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej),
  • kiedy nie uzupełniono braków formalnych.

Obecnie po zmianie przepisów dodano nowe 2 przesłanki:

  • spóźniona skarga,
  • niedopuszczalna z innych przyczyn.

Wydaje się, że jest to również doprecyzowanie przepisów. Oczywistym jest, że skarga spóźniona była odrzucana. Chyba, że część sądów w takich przypadkach umarzała postępowanie lub czynił tak również sam Sąd Najwyższy. Podobnie jest w przypadkach, kiedy skarga była niedopuszczalna z innych przyczyn. (zmieniony art. 424(6) § 3 kpc)

****

Cykl postów o zmianach wchodzących po 14 dniach rozpoczyna się tym postem.

Jeżeli masz pytania to zapraszam do kontaktu.

Adwokat Tomasz Kazubski

 

lokalizacja: adwokat Wodzisław Śląski, adwokat Rybnik

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: adwokat.kazubski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Tomasz Kazubski - Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Tomasz Kazubski - Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Rybniku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adwokat.kazubski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: