Tomasz Kazubski

adwokat

Zajmuję się prowadzeniem sporów sądowych reprezentując przedsiębiorców. Działam głównie na terenie Śląska, ale chętnie przyjmuję ciekawe sprawy z terenu całej Polski.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiany po 14 dniach – nowelizacja kpc z 2019 r.

Tomasz Kazubski07 sierpnia 2019Komentarze (0)

zmiany wchodzą w ciągu 14 dniKoniec z oczekiwaniem, zmiany wchodzą w ciągu 14 dni licząc od 6 sierpnia 2019 roku. Większość ludzi na wakacjach, plaża, góry, urlop za granicą a tu takie zmiany. Prezydent podpisał ustawę. Trochę to trwało, ale w końcu to nowelizacja kodeksowa. Pisałem o początkach prac parlamentarnych w poście z 31 grudnia 2018 roku. Teraz po szybkiej lekturze okazuje się, że największa burza będzie jesienią, kiedy wejdą w życie najważniejsze zmiany. W najbliższych dniach wejdzie 16 zmian merytorycznych oraz 37 zmian czysto redakcyjnych. Oczywiście nie licząc zmiany ustawy o kosztach sądowych, ale o tym w osobnym poście.

Wyłączenie sędziego – zmiany już po 14 dniach

Ustawodawca zajął się między innymi problematyką notorycznego składania wniosków o wyłączenie sędziego. Niestety zmiany podzielił na części. Część wchodzi w życie wcześniej, inne później. Zmiany, które wchodzą w ciągu 14 dni dotyczą dwóch kwestii. Wniosek o wyłączenie sędziego będzie rozpatrywał sąd w składzie 1 sędziego. Identycznie jest w postępowaniu karnym. Wnioskodawca zmianę tłumaczy częstymi problemami w szybkim skompletowaniu 3 osobowego składu orzekającego.

Inna zmiana dotyczy terminu oczekiwania na wyjaśnienia przez sędziego. Ustalono, iż ma on na to 2 tygodnie. W przypadku niezłożenia wyjaśnień, wniosek zostaje rozpoznany bez wyjaśnień. Jest jednak furtka polegająca na tym, że jeżeli sąd uzna złożenie wyjaśnień za konieczne to będzie na nie czekał. Należy przypuszczać, że jeżeli zarzuty wobec sędziego na pierwszy rzut oka będą bezpodstawne to sąd nie będzie czekał. Jednak z redakcji przepisu wynika, że zawsze powinien czekać na wyjaśnienia sędziego, jeżeli nie upłynął jeszcze termin. (zmieniony art. 52 § 2 kpc)

Doręczenia pism osobom prawnym

Zmiany, które wchodzą w ciągu 14 dni dotyczą wskazania podmiotów, które nie dokonały zmiany adresu w rejestrach i z tego powodu uznaje się niedoręczone pisma za doręczone. Ustawodawca zawęził liczbę podmiotów. Sąd uzna za doręczone tylko pisma dla strony podlegającej wpisowi do rejestru sądowego. W ten sposób wyrzucił z tego mechanizmu przede wszystkim przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Te podmioty będzie obowiązywała w przyszłości nowa procedura związana z zastępczym doręczaniem pism przez komorników. Trochę dziwne jest wcześniejsze usunięcie domniemania doręczenia, a dopiero późniejsze wprowadzenie doręczeń komorniczych. (zmieniony art. 139 § 3 kpc)

Istniała w procedurze cywilnej możliwość wydania zaświadczenia dla strony postępowania o doręczeniu wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty poprzez podwójne awizo. Poza zmianami redakcyjnymi wprowadzono obowiązek stwierdzania z urzędu faktu uchylenia zarządzenia o uznaniu tych orzeczeń za doręczonych. Jak to będzie wyglądało w praktyce – czas pokaże. Pewnie sąd będzie wzywał do zwrotu takich zaświadczeń celem naniesienia takowej wzmianki. (zmieniony art. 139 § 3 kpc)

Umorzenie zawieszonego postępowania

Ustawodawca postanowił wyznaczyć różne terminy, po których następuje umorzenie zawieszonego postępowania w zależności od przyczyny zawieszenia. Ponadto dodał nową podstawę umorzenia zawieszonego postępowania. Jak można się domyślać cel jest jeden: zmobilizować strony do działań umożliwiających podjęcie zawieszonego postępowania.

3 miesiące mają strony na zgłoszenie wniosku o podjęcie postępowania, jeżeli zostało zawieszone z powodu:

 • niestawiennictwa obu stron na rozprawie,
 • niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy,
 • braku lub wskazania złego adresu powoda,
 • niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego,
 • niewskazanie przez powoda danych umożliwiających sądowi ustalenie numerów PESEL, KRS, NIP lub innego numeru z rejestru,
 • niewykonania przez powoda innych zarządzeń, które uniemożliwiają nadanie sprawie biegu.

6 miesięcy mają strony na zgłoszenie wniosku o podjęcie postępowania, jeżeli zostało zawieszone z powodu:

 • zgodnego wniosku stron,
 • wniosku spadkobiercy.

1 rok mają strony na zgłoszenie wniosku o podjęcie postępowania, jeżeli zostało zawieszone z powodu:

 • braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową.

2 lata mają strony na zgłoszenie wniosku o podjęcie postępowania, jeżeli zostało zawieszone z powodu:

 • braków w składzie organów jednostki organizacyjnej, uniemożliwiające jej działanie. (nowa podstawa umorzenia)

5 lat mają strony na zgłoszenie wniosku o podjęcie postępowania, jeżeli zostało zawieszone z powodu:

 • śmierci strony. (zmieniony art. 182 § 1 kpc)

Skutki umorzenia zawieszonego postępowania i wskazanie podstawy prawnej

Tak jak do tej pory pozostaje to, że umorzenie postępowania po okresie zawieszenia nie pozbawia powoda prawa do ponownego wytoczenia powództwa. Jednakże poprzedni pozew nie wywołuje żadnych skutków, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Ustawodawca wprowadził jednak nowy wyjątek od tej reguły. Skutki wniesienia poprzedniego pozwu istnieją w przypadku umorzenia postępowania po okresie 2 lat, gdy istniały braki w składzie organów jednostki organizacyjnej, uniemożliwiające jej działanie. (zmieniony art. 182 § 1 kpc)

Dodatkowo został nałożony nowy obowiązek dla sądu w związku z instytucją zawieszenia postępowania sądowego. Sąd w postanowieniu o zawieszeniu postępowania ma wskazać przepis stanowiący podstawę prawną rozstrzygnięcia. Być może ma to ułatwić stronie działającej bez profesjonalnego pełnomocnika do zrozumienia decyzji, która wynika to wprost z kodeksu, a nie bezpodstawnej woli sądu. (dodany art. 178(1) kpc)

Wnoszenie pism poprzez system teleinformatyczny

Do tej pory była możliwość wyboru sposobu doręczeń pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nastąpiły jednak w tym zakresie zmiany. Widocznie były sytuacje, kiedy ktoś dokonał takiego wyboru, a sąd nie był technicznie do tego przygotowany.

Dlatego w nowelizacji wprowadzono obostrzenie, że można dokonać takiego wyboru, jeżeli jest to możliwe po stronie sądu. Chodzi oczywiście o możliwości techniczne, a nie zarządzenie prezesa sądu. Widać, że w niektórych województwach (apelacjach) informatyzacja sądów przebiega zdecydowanie szybciej niż w innych.

Mogło dochodzić do takiej sytuacji, że kancelarie pracujące na co dzień na tym systemie próbowały uparcie korzystać z niego również w przypadku sądów innych apelacji. Jednak tamte sądy nie były do tego gotowe pod względem technicznym. Szczerze powiedziawszy, nie znam kancelarii, która korzystałaby już z takiej możliwości.  (dodany art. 125 § 2(1a) kpc)

Zmiany po 14 dniach

Ustawa nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego została opublikowana 6 sierpnia 2019 r. Od tej daty należy liczyć 14 dni i pierwsze przepisy bardzo dużej nowelizacji właśnie wchodzą w życie. Warto być na bieżąco i zapoznawać się z tym, co najszybciej wchodzi w życie. Ten post jest pierwszym z całej serii. Nie chcę wszystkiego wrzucać do jednego worka, bo myślę, że będzie to niestrawne i trudne do zapamiętania.

Najprostszą metodą dla Ciebie będzie zapisanie się do newslettera. Wtedy w gąszczu różnych zajęć informacja o kolejnych postach przyjdzie sama. Czeka nas bardzo dużo zmian, a czy będą skuteczne – czas pokaże. Na pewno są zmiany dobre, są też zmiany będące wielką niewiadomą. Zobaczymy jak to wpłynie na pracę profesjonalnych pełnomocników i na finanse klientów. Pytanie, czy rzeczywiście będzie szybciej i rozpraw mniej – oby 🙂

****

W razie pytań można kontaktować się ze mną.

Adw. Tomasz Kazubski

lokalizacja: adwokat Rybnik, adwokat Wodzisław Śląski

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Adwokat Tomasz Kazubski Kancelaria Prawa Karnego Rybnik / Wodzisław Śląski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Adwokat Tomasz Kazubski Kancelaria Prawa Karnego Rybnik / Wodzisław Śląski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: