Tomasz Kuzabski

adwokat

Zajmuję się prowadzeniem sporów sądowych reprezentując przedsiębiorców. Działam głównie na terenie Śląska, ale chętnie przyjmuję ciekawe sprawy z terenu całej Polski.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnychNowa rewolucja w postępowaniu gospodarczym – w tym nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych – zbliżają się Wielkimi Krokami. Z doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma plan, aby Sejm i Senat zakończyli prace przed wakacjami parlamentarnymi, czyli de facto przed sierpniem 2018 roku.

Część przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, czyli mniej więcej we wrześniu 2018 roku. Dopóki nie zmienię treści pierwszego akapitu, to będzie oznaczało, że przepisy nie weszły jeszcze w życie 😉

Zmiany

Zmian jest sporo. Przede wszystkim nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych mają być wyższe. W niektórych przypadkach zdecydowanie wyższe, nawet kilkukrotnie. Idea jest prosta. Zniechęcić Polaków do postępowań sądowych, szczególnie w drobnych sprawach. Ponadto wprowadzono wiele nowych opłat, które mają skrócić postępowania sądowe.

Pierwsze przymiarki były już jakiś czas temu. Jednak wtedy wycofano się z nich. Myślę, że tym razem Ministerstwo Sprawiedliwości chce wykorzystać sezon wakacyjny i przy okazji dużej nowelizacji wprowadzić to, co chciało zrobić wcześniej.

Nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych

W poniższych akapitach omówię najważniejsze zmiany, które dotyczą przedsiębiorców. Chciałbym przywołać też jako ciekawostkę kilka zmian, które nie dotyczą przedsiębiorców w ich życiu zawodowym, jednak mogą zdarzyć się w życiu prywatnym. W końcu oprócz bycia właścicielem firmy każdy z nas jest również konsumentem lub członkiem rodziny.

Gdybyś chciał się rozwieść, czego Ci nie życzę, jednak taka jest proza życia – to opłata sądowa ma wzrosnąć z 600 złotych do 2.000 złotych. Myślę, że to skutecznie zniechęci wielu ludzi do rozwodu i dalej będą żyli formalnie w związku małżeńskim, jednak zupełnie osobno. Znając sposób rozumowania sądów i referendarzy sądowych to prawie nikogo nie zwolnią z tej opłaty. Orzeczenie rozwodu nie jest sprawą pilną, więc w uzasadnieniu odmowy pewnie znajdziemy standardowe stwierdzenia: pozew rozwodowy nie musi być rozpoznany w trybie pilnym, powódka/powód mogą co miesiąc odkładać sobie po 100 złotych aż uzbierają potrzebną kwotę.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce również przekierować sprawy konsumenckie do sądów polubownych działających np. przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Jeżeli jesteś zainteresowany tym póki co mało znanym rozwiązaniem to zachęcam do odwiedzenia strony Stałego Sądu Polubownego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Jeżeli Ty jako konsument złożysz wniosek o rozpoznanie tego sporu do sądu polubownego, a nie dojdzie do rozpoznania sprawy, bo przedsiębiorca się na to nie zgodzi, to opłata sądowa w zwykłym sądzie będzie podlegała obniżeniu o 2/3, nie więcej jednak niż o 400 złotych. Ciekawe jak to się rozwinie? Pewnie dla części z Was – przedsiębiorców, w razie rozpowszechnienia tego rozwiązania przyjdzie moment, kiedy jakiś konsument wyśle wniosek do rozpatrzenia Twojej sprawy przez sąd polubowny.

Opłata w sprawach majątkowych do 20.000 złotych

Dla zwielokrotnienia stawek szczególnie przy drobnych sprawach Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło podzielić nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych na 2 grupy. W pierwszej grupie: od spraw drobnych i mniejszych, opłata będzie stała. W drugiej grupie: co najmniej od spraw średnich opłata sądowa będzie nadal proporcjonalna.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stałą od pozwu i od apelacji, jeżeli żądanie wynosi:

 1. do 500 złotych – opłata wynosi 100 złotych,
 2. ponad 500 złotych do 1.000 złotych – opłata wynosi 150 złotych,
 3. ponad 1.000 złotych do 2.000 złotych – opłata wynosi 200 złotych,
 4. ponad 2.000 złotych do 4.000 złotych – opłata wynosi 300 złotych,
 5. ponad 4.000 złotych do 6.000 złotych – opłata wynosi 400 złotych,
 6. ponad 6.000 złotych do 8.000 złotych – opłata wynosi 500 złotych,
 7. ponad 8.000 złotych do 10.000 złotych – opłata wynosi 600 złotych,
 8. ponad 10.000 złotych do 12.500 złotych – opłata wynosi 700 złotych,
 9. ponad 12.500 złotych do 15.000 złotych – opłata wynosi 800 złotych,
 10. ponad 15.000 złotych do 18.000 złotych – opłata wynosi 900 złotych,
 11. ponad 18.000 złotych do 20.000 złotych – opłata wynosi 1.000 złotych.

Opłata w sprawach majątkowych powyżej 20.000 złotych

Stary sposób liczenia wysokości opłaty sądowej pozostał przy sprawach o roszczenia przewyższające 20.000 złotych. Jest to rozwiązanie pragmatyczne, bowiem dalsze rozpisywanie opłat w ten sposób byłoby karkołomne. Jednak i w tym przypadku sprawy zostały podzielone na 2 grupy.

W sprawach majątkowych pobiera się opłatę stosunkową, jeżeli roszczenie wynosi:

 1. ponad 20.000 złotych do 4.000.000 złotych – wtedy opłata wynosi 5% wartości roszczenia,
 2. ponad 4.000.000 złotych – wtedy opłata wynosi 200.000 złotych i 0,5% od nadwyżki ponad 4.000.000 złotych, nie więcej jednak niż 500.000 złotych.

Jest to drastyczny wzrost opłat w bardzo dużych sprawach. Dotychczas opłata mogła wynieść maksymalnie 100.000 złotych. Poza tym pojawia się problem interpretacyjny, czy przy takim zapisie nowa, maksymalna opłata sądowa będzie wynosiła 500.000 złotych, czy 700.000 złotych?

Inne zmiany

Zmian jest sporo i opowiem o nich w kolejnych wpisach. Są one również rewolucyjne np. opłata od uzasadnienia lub wezwania każdego świadka. Od tej pory każdy kto będzie wybierał się do sądu musi przygotować się na to finansowo.

Dziwi mnie krótkie vacatio legis, czyli odstęp od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw a wejściem w życie. Naprawdę sporo zmian ma wejść w życie w terminie 14 dni, w tym również te dotyczące opłat sądowych.

Nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych wejdą w życie prawdopodobnie we wrześniu 2018 roku. Dopóki ta informacja / to ostrzeżenie znajduje się tutaj to oznacza, że przepisy jeszcze nie weszły w życie.

******

Polecam ponadto post: Opinia biegłego sądowego.

Zastanawiałem się również nad zjawiskiem zmiany adwokata po przegranym wyroku sądu I instancji. Moje spostrzeżenia opisałem w poście: Adwokat do napisania apelacji.

W razie pytań można kontaktować się ze mną.

Adwokat Tomasz Kazubski

stan prawny na 24 czerwca 2018 roku

{ 2 komentarze }

Opinia biegłego sądowego

Tomasz Kazubski06 czerwca 2018Komentarze (0)

opinia biegłego sądowegoOpinia biegłego sądowego to jeden z najtrudniejszych dowodów, które są do podważenia. Wynika to z prostego faktu, że po opinię biegłego sięga się wtedy, kiedy są potrzebne wiadomości specjalne.

Kilka lat temu rozpoczęliśmy batalię sądową dotyczącą robót budowlanych. Pomimo tego, że biegli z zakresu budownictwa są jednymi z najbardziej rzetelnych to i tak postępowanie trwa już 4 lata, a opinii uzupełniających było kilka. O mały włos i koszty biegłego przekroczyłyby kwotę 20.000 złotych, gdyby strona przeciwna zdecydowała się na biegłego z zakresu chemii budowlanej. Sądownictwo nie jest przystosowane do takich spraw, budowa wstrzymana na lata, strony liczą straty. Nic dobrego. Powinno się to zmienić.

Czy na pewno biegły jest potrzebny?

Są takie sytuacje, że opinia biegłego sądowego nie jest potrzebna. Czasami dotyczy to spraw, gdzie biegły miałby policzyć wskaźniki ekonomiczne. Owszem najczęściej jest to skomplikowane lub bardzo czasochłonne. Jednak w części spraw jest to kwestia wykonania kilku – kilkunastu działań arytmetycznych. Równie dobrze może to zrobić sąd lub jedna ze stron i przedstawić swoje wyliczenia drugiej stronie.

W części spraw, gdzie drugą stroną jest organ zamiast biegłego sąd może nałożyć obowiązek dokonania odpowiednich wyliczeń np. ZUSowi. Wynika to ze specyfiki niektórych postępowań, w których organ nie chce wydać korzystnej decyzji, bo nie ma pełnej dokumentacji. Wtedy sąd może nałożyć obowiązek wykonania wyliczeń z zastosowaniem odpowiednich założeń.

Zabezpieczenie dowodu

W części spraw ze względu na opinię biegłego najważniejsze jest zabezpieczenie dowodu. Dotyczy to głównie sporów budowlanych oraz motoryzacyjnych. Biegły powinien opracować opinię na podstawie stanu faktycznego właściwego dla chwili, w której powstał spór. Najgorszy w takich sprawach jest dylemat: budować dalej, czy czekać na opinię biegłego, który może pojawić się za kilka miesięcy. Prowadzenie dalszych robót może zniszczyć dowód i uniemożliwić lub znacznie utrudnić wydanie opinii biegłemu.

Najlepszym procesowo rozwiązaniem jest pozostawienie dowodu w stanie nienaruszonym do czasu prawomocnego zakończenia sporu sądowego. Jednak dla Ciebie jest to niejednokrotnie niedopuszczalne, bowiem do tego czasu Twoja firma może zbankrutować lub mocno zachwiać się w posadach.

W związku z tym niejednokrotnie trzeba zaryzykować i skorzystać z dwóch możliwych sposobów prawidłowego zabezpieczenia dowodu: przez biegłego lub przez komornika. Biegły na podstawie polecenia sądu może zabezpieczyć dowód. Komornik może również sporządzić protokół stanu faktycznego, który jest dokumentem urzędowym. Nie radzę sporządzać dokumentacji tylko na własną rękę, bo może ona być podważona przez drugą stronę lub po prostu niedopuszczona przez sąd.

Opinia biegłego sądowego

Jeżeli ktoś miał doświadczenie w prowadzeniu spraw z udziałem biegłych sądowych to ma już swoje zdanie na temat pracy części z nich. Teoretycznie strony mają możliwość wyboru biegłego, jednak w praktyce to nie działa. Przede wszystkim dlatego, że strony same nie składają odpowiednich propozycji.

Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszymi tj. najbardziej rzetelnymi biegłymi są ci, którzy wydają opinię z zakresu budownictwa. Nie są idealni, ale mają sporą wiedzę, potrafią się nią dzielić i opinie wydają się już na pierwszy rzut oka najmniej arbitralnymi. Może to wynika z wynagrodzenia, które otrzymują za sporządzenie opinii. Z drugiej strony najgorszymi biegłymi są lekarze. Opinie pisane są często na 1 kartce A4, a zdarzają się krótsze. Prawie wszystkie sprawiają wrażenie arbitralnych, bez uzasadnień.

Koszt opinii

Jak to wynika z zasad postępowania dowodowego w sprawach cywilnych to strona, która wnosi o biegłego musi wyłożyć pieniądze. Sąd najczęściej wzywa do wpłaty zaliczki na opinię biegłego. Jest ona różna, od 500 do kilku tysięcy złotych. Warto walczyć już na tym etapie, aby sprawiedliwie podzielić koszty. Jeżeli druga strona również zadaje pytania biegłemu to powinna wyłożyć część zaliczki. Z mojego doświadczenia wynika, że część sądów przystaje na taką propozycję.

Opinia biegłego sądowego może kosztować wiele. Dlatego należy zastanowić się, czy szczególnie w drobnych sprawach jest koniecznie korzystanie z tego dowodu. Może okazać się, że koszty związane z biegłym przerosną wartość dochodzonego roszczenia. Jeżeli wygrasz sprawę to nie będzie problemu, bo co do zasady koszty te sąd zasądza od strony przeciwnej. Jednak zdarzają się przypadki, że sąd zwalnia drugą stronę z kosztów sądowych. Wtedy przykładowo może zasądzić na Twoją rzecz kwotę 4.000 złotych a koszty biegłego wyniosą 3.000 – 10.000 złotych, których nikt Tobie nie zwróci.

Lista biegłych

Opinia biegłego sądowego zostaje zawsze wydana na podstawie postanowienia sądu. Biegłym mogą być różne osoby. Są listy biegłych sądowych. Prowadzą je prezesi sądów okręgowych. Pokażę Tobie przykładową listę Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, którą znajdziesz tutaj (jest to lista na dzień 6 czerwca 2018 roku). Jeżeli link nie działa to wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać: lista biegłych sądowych Gliwice. Oczywiście każdy sąd okręgowy ma swoją listę.

Biegłym sądowym może zostać każda osoba, która posiada odpowiednią wiedzę. Sądy korzystają z biegłych spoza listy, jeżeli nie ma biegłego konkretnej specjalności na liście danego prezesa sądu okręgowego. Często zdarza się również, że sądy wybierają innych specjalistów, jeżeli na opinię biegłego sądowego trzeba czekać wyjątkowo długo.

Koszty adwokackie

Sprawy, w których występuje opinia biegłego sądowego należą do najbardziej czasochłonnych. Warto wtedy uczciwie podejść do sprawy zarówno przez Ciebie jak i adwokata, którego wybierzesz. Najlepiej przewidzieć różne możliwości już na początku współpracy i ustalić sposób rozliczania się.

Ustalenie wynagrodzenia w sposób ryczałtowy może być niekorzystne. Adwokat powinien dbać o każdą sprawę, jednak zaangażowanie może być różne w zależności od tego, jak bardzo jest zmotywowany do pracy. Nie ma problemu jeżeli pojawia się w sprawie pierwsza opinia biegłego, bo ona była przewidziana. Należy również się spodziewać, że mogą nastąpić po niej 1 lub 2 opinie uzupełniające. Jednak w przypadku, kiedy dochodzi do zmiany biegłego pojawia się problem. De facto pierwsza opinia ląduje w koszu. Czyja to wina – oczywiście, że dotychczasowego biegłego. On póki co nie ponosi odpowiedzialności za to 🙁 Klient również nie jest temu winy, a tym bardziej adwokat, jeżeli pierwszy biegły wydał niekorzystną opinię, a dzięki staraniom adwokata opinia ta została uznana za bezwartościową.

Warto w takich sprawach ustalać wynagrodzenie zależne od nakładu pracy. Może to być rozliczenie godzinowe, może być mieszane: ryczałt za przygotowanie sprawy plus rozliczenie godzinowe za analizę opinii biegłych. Rozwiązań jest wiele, ale dla dobra współpracy warto to ustalić już na początku. Później może się okazać, że adwokat jest niezadowolony. Przy takim nakładzie pracy wynagrodzenie jest nieadekwatne lub próbuje zmienić umowę i zażądać dodatkowego wynagrodzenia. W tym drugim przypadku niezadowolony zwykle jest klient, który zostaje zaskoczony.

Opinia biegłego sądowego to temat bardzo szeroki, na pewno będą kolejne posty związane z tym tematem.

*******

Niedawno napisałem post Adwokat do napisania apelacji, w którym zastanawiam się, czy warto zmieniać adwokata po przegranej sprawie przed sądem I instancji.

Trochę wcześniej zacząłem cykl Pozew w postępowaniu uproszczonym. Należy pamiętać, że od 30 maja 2018 roku obowiązują nowe formularze.

W razie pytań można kontaktować się ze mną.

Adw. Tomasz Kazubski

{ 0 komentarze }

Adwokat do napisania apelacji

Tomasz Kazubski31 maja 20182 komentarze

adwokat do napisania apelacjiAdwokat do napisania apelacji to częsty temat rozmów. Zadzwonił do mnie ostatnio klient z prośbą o napisanie apelacji w sprawie cywilnej. Narzekał i na sąd i na swoich dotychczasowych adwokatów. Właśnie w jego odczuciu przegrał sprawę. Postanowił zmienić adwokata, bo uważał, że dotychczasowy nic już nie zrobi pozytywnego. Poza tym według klienta popełnił wiele błędów.

Każdą tego typu współpracę rozpoczynam od uprzedzenia klienta, że postępowanie cywilne, w tym gospodarcze, ma wiele ograniczeń. Adwokat do napisania apelacji, który nie reprezentował klienta w postępowaniu przed sądem I instancji nie może naprawić ewentualnych błędów swojego klienta lub jego dotychczasowego pełnomocnika. Może za to naprawić błędy sądu. Błędy można popełnić już na etapie pisania pozwu. Dlatego postanowiłem napisać krótki poradnik – na razie do pozwu w postępowaniu uproszczonym, który znajdziesz tutaj: pozew w postępowaniu uproszczonym.

Argumenty za zmianą adwokata

Nowy adwokat do napisania apelacji ma swoje zalety. Może mieć inne spojrzenie na sprawę. Zawsze przegląda całe akta, zapoznaje się z protokołami i nagraniami. Zauważa błędy i klienta i swojego poprzednika. Dotychczasowy pełnomocnik albo nie widzi swoich błędów albo nie chce ich widzieć. Jeżeli popełnił błąd to może nie chcieć w tym zakresie walczyć w apelacji. Po prostu będzie obawiał się, że sąd odwoławczy może wprost zwrócić uwagę na zaniedbania popełnione przed sądem I instancji.

Nowy adwokat zna ograniczenia, o których napisałem poniżej. Musi więc szukać nowych rozwiązań, które pozwolą wygrać jego klientowi. Może śmiało zmienić taktykę. Sąd odwoławczy czasami patrzy przychylniej, kiedy nowy adwokat próbuje ratować sytuację.

Argumenty za pozostawieniem dotychczasowego pełnomocnika

Najważniejszy to niestety kwestie finansowe. Nowy adwokat do napisania apelacji to praktycznie zawsze duży albo bardzo duży wydatek. Nowy pełnomocnik musi zapoznać się z całym postępowaniem, które toczyło się przed sądem I instancji. Dodatkowo ma na to bardzo mało czasu. Co innego, jeżeli jest wyrok, klient stanowczo postanawia zmienić pełnomocnika i dopiero zostaje złożony wniosek o uzasadnienie wyroku. Jeżeli jednak klient przychodzi z wyrokiem i uzasadnieniem to pozostało zaledwie 14 dni, a często jeszcze mniej.

Dobry i niepoczątkujący adwokat ma zwykle dużo lub bardzo dużo bieżącej pracy. Sfotografowanie akt i wydrukowanie ich najczęściej robi aplikant. Jednak to adwokat musi się ze wszystkim zapoznać, przeanalizować i napisać apelację. Często napisanie apelacji kosztuje tyle co prowadzenie sprawy przed sądem I instancji i II instancji. A niejednokrotnie należy się premia za znalezienie dodatkowego czasu, aby zająć się tym w tak krótkim czasie. Adwokat zwykle musi to robić wieczorami lub w weekendy.

Należy również pamiętać, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy wina leży po stronie sądów. Po to są sądy II instancji, aby poprawiały to, co źle zrobiły sądy I instancji. Zmiany wcale nie są aż takie rzadkie. Na pewno jest grupa dobrych adwokatów i radców prawnych, którzy dobrze prowadzą sprawy. Ostatecznie nie mieli wpływu na decyzję sądu I instancji. Wtedy mają możliwość udowodnienia swojej słuszności w apelacji. Jeżeli zmienimy pełnomocnika to pozbawimy go takiej możliwości.

Adwokat do napisania apelacji

Jak zwykle ciężko zdecydować się, czy nowy adwokat do napisania apelacji to dobry pomysł. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na co ja bym zwrócił uwagę. Jeżeli adwokat lub radca prawny w postępowaniu przed sądem I instancji naprawdę starał się i czułeś razem z nim, że sprawa będzie wygrana, a tu nagle sąd oddalił pozew – to zostaw dotychczasowego pełnomocnika. Tym bardziej, jeżeli ma on wolę walki i chce pisać apelację.

Inaczej sprawa wygląda, jeżeli widzisz, że sprawa dotychczasowemu pełnomocnikowi zupełnie nie idzie. Na dodatek odradza pisanie apelacji zwalając wszystko na sąd. Chyba, że po wygłoszeniu ustnego uzasadnienia wyjdzie, że sąd niestety ma rację.

Bardzo rzadko mówię klientom, że nie warto walczyć do końca. W mojej dotychczasowej praktyce spotkałem się niejednokrotnie z tak zaskakującymi wyrokami, że jak to się mówi: NIGDY NIE MÓW NIGDY. Czasami zaskakują sądy, czasami błędy popełniają przeciwnicy. Można wygrać nawet beznadziejną sprawę, ale to mimo wszystko zależy po części nie od nas.

Są jednak sprawy tak ważne dla klienta, że wysokość wynagrodzenia adwokata jest drugorzędna. Jednak żaden adwokat nie jest w stanie dać gwarancji wygranej. Szczególnie na wstępnym etapie, przed analizą całości sprawy. Takie postępowanie można by uznać za nieuczciwe i stanowi nierzetelną informację.

Ograniczenia postępowania cywilnego

Dokładnie będę to omawiał w następnych postach, jednak jest kilka ważnych ograniczeń, na które należy tutaj zwrócić uwagę. Co do zasady nie można w postępowaniu apelacyjnych składać wniosków dowodowych, które mogły być złożone przed sądem I instancji. Oznacza to nie tylko powoływanie zupełnie nowych wniosków dowodowych, ale również dosłuchiwania świadków, kiedy zostali błędnie przesłuchani.

Drugim ograniczeniem jest brak możliwości powoływania dowodów, które zostały przez sąd oddalone jeżeli nie złożyło się odpowiedniego zastrzeżenia do protokołu. Czasami istnieje możliwość uzyskania żądanej kwoty z różnych podstaw prawnych.  Ciężko jest to zmienić na etapie postępowania apelacyjnego. Jeżeli jesteś ciekawy podstawowych informacji o apelacji w postępowaniu cywilnym to zapraszam na inną stronę internetową. Niebawem sam napiszę o tym coś więcej.

Postępowanie karne i administracyjne

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w postępowaniu karnym lub administracyjnym. Adwokat do napisania apelacji w postępowaniu karnym i odwołania lub skargi w postępowaniu administracyjnym ma szerokie możliwości. W tych przypadkach praktycznie nie istnieją żadne ograniczenia. Wynika to ze specyfiki tych postępowań. W postępowaniu cywilnym co do zasady to strony powinny przekonać sąd do swoich racji, a sąd rzadko działa z urzędu. W postępowaniu karnym sąd, a w postępowaniu administracyjnym to organ, muszą działać z urzędu i dojść do prawdy obiektywnej.

Jednak tutaj również pozostają ograniczenia pozamerytoryczne, o których pisałem wcześniej. Przede wszystkim czasowe i finansowe. Poza tym w postępowaniu karnym można mieć dwóch obrońców i każdy z nich może na czym innym się skoncentrować. Inaczej jest w postępowaniu cywilnym. Zatrudnienie drugiego adwokata działającego obok, a nie zamiast dotychczasowego adwokata, wymaga w obu postępowaniach zgody tego pierwszego. W postępowaniu cywilnym adwokacji muszą ustalić jednolite stanowisko, w postępowaniu karnym jest trochę więcej możliwości.

*****

Zachęcam również do przeczytania innych moich postów:

W razie pytań można kontaktować się ze mną.

Adw. Tomasz Kazubski

{ 2 komentarze }

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Tomasz Kazubski18 kwietnia 20183 komentarze

pozew w postępowaniu uproszczonymPozew w postępowaniu uproszczonym powinien uprościć wszystkim życie. I ułatwia, czasami aż za bardzo. Rozmawiałem ostatnio z sędzią z Wydziału Cywilnego i opowiadał, że liczba pozwów pisanych przez różnego rodzaju firmy skupujące wierzytelności jest zatrważająca. Pokazał mi na zdjęciu ogrom akt dostarczonych z sekretariatu pewnego dnia. Na jego zdjęciu widać było biurko a przed nim “drugie biurko” ułożone z akt sądowych poukładanych na podłodze. Zdjęcie po prawej mogłoby zobrazować raczej przewodniczącego wydziału, który ma stos pozwów do zadekretowania 😉

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Dla przypomnienia podaję, że formularze znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, do których podaję link. Ciebie na początek interesują dwa pierwsze, które dotyczą pozwu, czyli pisma rozpoczynającego spór sądowy. Lepiej jak spróbujesz wypełnić go na komputerze, łatwiej go poprawiać i jest zawsze czytelniejszy. Możesz jednak najpierw go wydrukować a następnie wypełnić najlepiej pismem drukowanym. Co do zasady pozew w postępowaniu uproszczonym nie powinien zawierać poprawek.

W samym formularzu są krótkie pouczenia. Warto je przeczytać. Poniżej omówię każdą rubrykę. Szczególnie jeżeli formularz będziesz wypełniać pismem odręcznym to dopiero po zakończeniu skseruj go. Oryginał będzie dla sądu. Dodatkowo należy dołączyć tyle odpisów, czyli kopii, ilu jest pozwanych.

Pozew w postępowaniu uproszczonym jest bardzo sformalizowany. Dzięki temu powinien wszystkim ułatwić życie. Trzeba jednak pilnować, aby wypełnić wszystkie ważne rubryki. Pozostałe, które zostaną puste należy zakreślić najlepiej znakiem X, aby osoby postronne nie mogły niczego dopisać.

1. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zapłatę

Wypełniamy tylko rubryki w kolorze białym. Pierwsza z nich dotyczy wartości przedmiotu sporu. Mógłbym na ten temat pisać wiele, a na pewno kiedyś poświęcę temu osobny post. Jednak tutaj wskażę pokrótce najważniejsze informacje. Wartość przedmiotu sporu została opisana w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 19 do 26.

W postępowaniu uproszczonym mamy do czynienia w sumie tylko z 2 sytuacjami – sposobami obliczenia wartości przedmiotu sporu. W sprawach o zapłatę, bo te są najpopularniejsze, wartość przedmiotu sporu stanowi co do zasady kwota główna bez żądanych odsetek oraz poniesionych kosztów. Nie oznacza to, że w postępowaniu uproszczonym nie uzyskamy zasądzenia odsetek i poniesionych kosztów, jednak ich nie wlicza się do wartości przedmiotu sporu. Ponadto dochodzoną kwotę zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Dla przykładu przyjmijmy, że dochodzisz kwoty 140,27 zł za dostarczony towar wraz z odsetkami od 1 grudnia 2017 roku oraz kwotę 40 euro z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wtedy wartością przedmiotu sporu będzie kwota 141 złotych, czyli wartość kwoty głównej zaokrąglonej w górę.

Pamiętaj jednak, że pozew w postępowaniu uproszczonym stosuje się najczęściej do jednej sprawy. Nie można kumulować spraw, czyli zebrać wszystkie sprawy dotyczące jednego dłużnika i wysłać w jednym pozwie. Wyjątkiem jest dochodzenie roszczeń (żądań) wynikających z jednej umowy lub z różnych umów, ale dotyczących umów tego samego rodzaju np. dostawy towaru. Wtedy wartość przedmiotu sporu oblicza się poprzez zsumowanie (dodanie) wszystkich kwot głównych (czyli bez odsetek i kosztów).

1. Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lokali

Pamiętaj, że pozwem w postępowaniu uproszczonym możesz dochodzić czynszu i opłat tylko w najmie lokali mieszkalnych. Wartość przedmiotu sporu wynosi wtedy co do zasady cała zaległość jednak nie więcej niż zaległość za 1 rok. Przykładowo Twój dłużnik ma zaległości za 9 miesięcy po 700 złotych czynszu plus 9 miesięcy po 450 złotych opłat na rzecz spółdzielni plus odsetki. Wtedy wartość przedmiotu sporu wynosi 10.350 zł (9 x 700 =6.300, 9 x 450 =4.050, 6.300 + 4.050 = 10.350 zł).

Jeżeli jednak zaległość wynosi 18 miesięcy to do wartości przedmiotu sporu bierzemy pod uwagę zaległość za 12 miesięcy. Wtedy wartość przedmiotu sporu wynosi 13.800 zł (12 x 700 = 8.400, 12 x 450 = 5.400, 8.400 + 5.400 = 13.800 zł). Należy przy tym pamiętać, że w sprawach o zapłatę czynszu i opłat wszystkie sprawy rozpatrywane są w postępowaniu uproszczonym bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew w postępowaniu uproszczonym stosujemy co do zasady w sprawach, których wartość nie przekracza 20.000 złotych. Jednak nic się nie stanie jeżeli z formularza skorzystamy w sprawach o większych wartościach. W takim przypadku przewodniczący wydziału po prostu skieruje sprawę do postępowania zwykłego a nie uproszczonego.

2. Sąd, do którego jest składany pozew

Pozew w postępowaniu uproszczonym zawsze wnosi się do sądu rejonowego. Jeżeli jako przedsiębiorca wnosisz sprawę przeciwko osobie fizycznej (człowiekowi, a nie spółce lub innemu podmiotowi) to co do zasady powinieneś wnieść pozew według miejsca zamieszkania tej osoby. Chyba, że co innego wynika z umowy. Na pewno nie opłaca się składać pozwu do sądu, który mieści się daleko. Wtedy warto wnieść go do sądu, który znajduje się najbliżej, a nóż Twój przeciwnik nie podniesie zarzutu niewłaściwego sądu. Więcej na ten temat napisałem w innym poście – wybór sądu. Formularz nie wymaga, aby wskazywać wydział. Wystarczy krótko, np. Sąd Rejonowy w Rybniku.

Trochę inaczej sprawa wygląda jeżeli Twoim dłużnikiem jest przedsiębiorca. Wtedy właściwy do rozpoznania jest Wydział Gospodarczy. Nie w każdym sądzie znajduje się taki wydział. Trzeba po prostu poszukać. Jeżeli taki wydział nie znajduje się w sądzie, do którego chcesz złożyć pozew w postępowaniu uproszczonym, to trzeba sprawdzić strony internetowe sąsiednich sądów. Na przykład VI Wydział Gospodarczy w Sądzie Rejonowym w Rybniku rozpatruje sprawy gospodarcze, które według zasad ogólnych byłyby rozpoznane przez: Sąd Rejonowy w Rybniku, Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Sąd Rejonowy w Jastrzębiu – Zdroju, Sąd Rejonowy w Żorach, Sąd Rejonowy w Raciborzu.

3. Strona powodowa, powód

Stroną powodową określa się wszystkich, którzy występują z jakimś żądaniem. To może być jedna osoba, ale równie dobrze może być ich więcej. Powód zaś to pojedyncza osoba. Pisząc osoba mam na myśli zarówno osoby jako ludzi, jak również osoby prawne, czyli najczęściej spółki, z wyjątkiem spółki cywilnej. Należy pamiętać, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, czyli nie może występować jako podmiot w sądzie. W takiej sytuacji występują wszyscy wspólnicy. Pisałem o tym szerzej w innym poście – oznaczenie spółki cywilnej w pozwie.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako działalność jednoosobowa lub wspólnik spółki cywilnej musi w rubryce 3.1.1. podać swoje imię i nazwisko, najlepiej adres prowadzenia działalności gospodarczej (pisałem o tym w poście oznaczenie spółki cywilnej w pozwie, dlaczego lepiej nie podawać adresu zamieszkania) oraz numer PESEL. Spółki prawa handlowego muszą podać pełną nazwę, pełny adres siedziby oraz numer KRS.

Od 30 kwietnia 2018 roku w rubryce 3.1.1. należy wpisać adres do korespondencji wpisany do CEIDG (art. 126 § 2 pkt 1 kpc), jednak w rubryce 3.1.3. można wpisać inny adres do korespondencji, który będzie stosowany przez sąd w tej konkretnej sprawie.

3.1.2.Pełnomocnik powoda

Pełnomocnikiem w postępowaniu uproszczonym może być:

 • adwokat,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej, trzeba jednak pamiętać, że musi sprawa wynikać z umowy oraz nie dotyczyć kwot wyższych niż 20.000 zł,
 • zarządca majątkiem,
 • małżonek przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • rodzeństwo, czyli brat lub siostra przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • zstępni, czyli córka lub syn przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • wstępni, czyli matka lub ojciec przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • córka przysposobiona, syn przysposobiony, matka przysposabiająca, ojciec przysposabiający – przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG lub wspólnika spółki cywilnej,
 • wspólnik spółki cywilnej,
 • pracownik,
 • inne osoby wymienione w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego, które jednak rzadko występują w postępowaniu wszczętym przez przedsiębiorcę.

W rubryce 3.1.2. wystarczy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika, jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest podanie w tym miejscu imienia i nazwiska pełnomocnika oraz adresu, pod którym pełnomocnik będzie odbierał pisma z sądu. Jest to o tyle istotne, że jeżeli w tej rubryce wpiszemy tylko imię i nazwisko pełnomocnika a jego adres w kolejnej rubryce 3.1.3. bez powtórnego podania imienia i nazwiska pełnomocnika to może znaleźć się taki sąd, który wezwie do uzupełnienia braków formalnych poprzez podanie adresu doręczeń dla pełnomocnika. Zgodnie z art. 133 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli ustanowiono pełnomocnika to pisma sądowe doręcza się pełnomocnikowi a nie powodowi. Może to być ten sam adres, ale nie musi.

4. Strona pozwana, pozwany

Stroną pozwaną określamy wszystkie osoby będące przeciwnikami powodów, czyli osób wnoszących pozew do sądu. Czasami jest to jedna osoba: fizyczna lub prawna (najczęściej spółka – bez spółki cywilnej), ale często jest więcej przeciwników. Pozwanym jest pojedyncza osoba przeciwko której wnosisz pozew.

W tym przypadku podajemy imię i nazwisko przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG oraz od 30 kwietnia 2018 roku należy w rubryce 4.2. (również w 4.4. i 4.6. przy drugim i trzecim pozwanym) wpisać adresy do korespondencji wpisane do CEIDG. W tym przypadku jest to duże ułatwienie bowiem od 30 kwietnia 2018 roku w przypadku nieodebrania przez pozwanego korespondencji wysłanej na ten adres dojdzie do uznania z mocy prawa za skutecznie doręczone. Identycznie wpisujemy dane wspólnika spółki cywilnej pamiętając, że sama spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej.

Podobnie jest w przypadku wszystkich spółek prawa handlowego i innych osób prawnych. Z tym, że wtedy wpisujemy adres podany w KRS, jeżeli podmiot jest wpisany do tego rejestru.

Nie zawsze musimy pozywać wszystkich dłużników, jednak to jest temat na osobny post. Jednak co do zasady zawsze lepiej jest pozwać wszystkich. Wtedy po zakończeniu postępowania sądowego w przypadku trudności z egzekucją w stosunku do jednego dłużnika (pozwanego) być może łatwiej będzie ściągnąć od innego. Co do zasady dłużnicy odpowiadają solidarnie, więc można później egzekwować od tego, od którego jest łatwiej lub szybciej.

5. formularz DS

W ostatniej rubryce na pierwszej stronie pozwu w postępowaniu uproszczonym zawarto pytanie, czy w formularzu udało nam się wymienić wszystkich powodów (wnoszących pozew) oraz wszystkich pozwanych (przeciwników tych, którzy wnoszą pozew). W formularzu twórca przewidział miejsce na 2 powodów oraz 3 pozwanych. Jeżeli wymieniłeś wszystkich to puste pola powyżej trzeba zakreślić, aby nie dało się tam nic dopisać, ale wystarczy duży znak X. Dodatkowo w punkcie 5 należy przekreślić słowo nie.

W przypadku potrzeby dopisania trzeciego i kolejnych powodów oraz czwartego i kolejnych pozwanych to musimy skorzystać z dodatkowego formularza DS, który również znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to odpowiednio 11 i 12 formularz w zależności, z którego formatu chcesz skorzystać.

Pozew w postępowaniu uproszczony – c.d.n.

Udało mi się omówić zaledwie 1 stronę formularza, a tekstu jest już naprawdę sporo. Niebawem opiszę kolejne części.

*******

Zachęcam również do przeczytania innych moich postów:

Postępowanie uproszczone

Spółka cywilna

W razie pytań można kontaktować się ze mną. Zachęcam do komentowania postu.

Adw. Tomasz Kazubski

{ 3 komentarze }

Postępowanie uproszczone

Tomasz Kazubski13 marca 20186 komentarzy

postępowanie uproszczonePostępowanie uproszczone zostało wymyślone, aby ułatwić prowadzenie prostych postępowań sądowych bez angażowania adwokatów, czy radców prawnych. Jakiś czas temu zwrócił się do mnie lokalny przedsiębiorca telekomunikacyjny z propozycją, abym prowadził jego sprawy sądowe. Ze względu na niskie kwoty nieopłaconych faktur i problemy w sądzie z niektórymi pozwami chciał się pozbyć tych problemów. Niestety kwoty były rzeczywiście niskie. Z tego co pamiętam to zaczynały się od 50 złotych do kilkuset złotych. Dla tego przedsiębiorcy zawsze to był jakiś dochód. Poza tym, gdyby informacje o zaniechaniu ścigania dłużników rozeszły się po jego klientach to miałby jeszcze większe problemy.

Musiałem jednak odmówić przejęcia tych spraw, bo zupełnie nie opłacało się to finansowo. W tamtym czasie nie miałem jeszcze zatrudnionej aplikantki i studentki, które ogarnęły by takie proste sprawy. Nie wiem, jak w innych kancelariach, ale jeżeli punktem odniesienia są minimalne stawki adwokackie z rozporządzenia i miałoby to być korzystne finansowo również dla przedsiębiorcy to pojedyncza sprawa sądowa powinna dotyczyć min. kwoty 1500 złotych. Nie dotyczy to oczywiście całych pakietów spraw identycznych, w których zmieniają się tylko kwoty i dane osobowe. Jak sam widzisz postępowanie uproszczone jest właśnie na tyle proste, aby przedsiębiorcy rękami swoich pracowników byli w stanie sami ogarnąć temat.

Dobra umowa to podstawa

Jeżeli Twoja firma zajmuje się obsługą konsumentów lub firm, ale kwoty są niewielkie to zamiast angażować adwokata lub radcę prawnego do prowadzenia postępowania sądowego lepiej zatrudnić go do sporządzenia dobrego projektu umowy. Będziesz wielokrotnie go używał w takich samych wypadkach. Innym rozwiązaniem jest wystawianie faktur, które będą akceptowane przez drugą stronę. Wtedy sprawa będzie jeszcze prostsza, bo będzie nadawała się do postępowania nakazowego.

W najbliższym czasie nie mam w planach pisania postów o fakturach. Dlatego proponuję Tobie blog Mecenasa Wojciecha Jelińskiego – Pozew z faktury. Możesz tam znaleźć wiele praktycznych informacji w tym zakresie. Myślę, że będzie też w stanie pomóc jak dobrze ustawić w Twoim przedsiębiorstwie fakturowanie.

Dobrym rozwiązaniem będzie również przeprowadzenie szkolenia z postępowania uproszczonego dla mikro przedsiębiorcy lub wyznaczonego pracownika z większej firmy. Ewentualnie można zdecydować się na wykupienie jakiegoś ryczałtu miesięcznego. Konsultacje telefoniczne powinny rozwiązać pojawiające się jakieś problemy.

Postępowanie uproszczone

Poświęcę co najmniej kilka postów na postępowanie uproszczone. W następnym poście dokładnie omówię pozew. Należy jednak pamiętać, że Kodeks postępowania cywilnego poświęca temu tematowi zaledwie 14 artykułów. Po prostu warto, abyś sam je przeczytał (od art. 5051 do art. 50514 – pisze się to tak jakby był to artykuł 505 do potęgi 1 i 14, a wymawia się: art. 505 z indeksem 1 lub art. 505 ze znacznikiem 1).

I teraz jeszcze jedna ważna sprawa, o której zapominają również adwokaci i radcowie prawni. Mamy 3 rodzaje postępowań: nakazowe, upominawcze i uproszczone. To nie są 3 niezależne postępowania. Postępowanie nakazowe może przeistoczyć się w postępowanie uproszczone. Tak samo postępowanie upominawcze może przeistoczyć się w postępowanie uproszczone. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że część postępowań jest nakazowo – uproszczonych, a część upominawczo – uproszczonych. Wynika to z prostej przyczyny. Jeżeli pozew dotyczy spraw, które należą do postępowania uproszczonego to należy je wnieść na formularzu. A formularz jest czymś charakterystycznym tylko dla postępowania uproszczonego.

Formularz

Tak jak już wspomniałem, bez względu na to, czy będziesz wnosił o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, czy też nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, to jeżeli sprawa nadaje się do postępowania uproszczonego musisz wnieść ją na formularzu. Aby nie narażać się na dziwne firmy, które oferują różne, płatne formularze w Internecie, najprościej będzie, gdy ściągniesz go ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Oto link do formularza.

Masz tam do dyspozycji formularze w dwóch formatach. Plik pdf – do wydruku i ręcznego wypisywania oraz rtf – do uzupełniania na komputerze, a następnie wydrukowanie gotowego. Szczerze polecam wersję rtf i pisanie pozwu na komputerze. Można go zapisać, nanosić poprawki, będzie czytelny.

Jeżeli chcesz zaoszczędzić czas to pamiętaj, że pozew, ale też i odpowiedź na pozew, należy wnosić na formularzu. W przeciwnym razie sąd wezwie Ciebie do prawidłowego wniesienia pozwu na formularzu. To jednak spowoduje zwłokę w rozpoznaniu sprawy min. o 2 tygodnie.

Rodzaje spraw

Postępowanie uproszczone jest wyjątkiem, więc nie wszystkie sprawy są rozpatrywane w tym trybie.

Stosuje się je do 3 rodzajów spraw:

 • roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 złotych (co do zasady jeżeli dochodzisz kwoty nie wyższej niż 20.000 złotych),
 • roszczeń wynikających z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli umowa nie dotyczy sprawy o wartości wyższej niż 20.000 złotych),
 • spraw o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemców oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Kolejne posty dotyczące postępowania uproszczonego, w tym pozwu przedsiębiorcy napiszę wkrótce.

*******

Zapraszam do przeczytania również innych moich postów:

Brak adresu pozwanego

Oznaczenie spółki cywilnej w pozwie

W razie problemów można kontaktować się ze mną.

Adw. Tomasz Kazubski

stan prawny na 13 marca 2018 roku

{ 6 komentarze }